ЯКІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК НЕОБХІДНИЙ КОМПОНЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ

Article Ukrainian OPEN
Новак, В.О.; Національний авіаційний університет ; Симоненко, Ю.Г.; Національний авіаційний університет (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 658.226.268(045)

В даній статті досліджено питання якості корпоративного управління як необхідного компоненту стратегічного розвитку компанії. Проведені дослідження показують, що корпоративне управління можна вважати якісним, якщо в компанії досягнуто баланс інтересів різних сторін і забезпечується поступальний довгостроковий її  розвиток.
Share - Bookmark