ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

Article Ukrainian OPEN
ОВЧАРОВА, Н.В. (2014)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: бюджетна політика; бюджетні видатки; соціальна сфера; ефективність бюджетної політики; | 336.146

У статті розроблено науково-методичний підхід до оцінки ефективності бюджетноїполітики в соціальній сфері. Визначено ключові показники рівня та якості життя населення, здійснено оцінкувзаємозв’язку між обсягами та структурою соціальних видатків бюджету і фактичними показниками, якіхарактеризують рівень та якість життя населення, сформовано матрицю неефективності бюджетноїполітики в соціальній сфері, визначено найбільш проблемні напрями фінансування.
Share - Bookmark