АКМЕОЛОГІЧНИЙ ТА АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ НА ПРОФЕСІЙНУ САМОРЕАЛІЗАЦІЮ В ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Article Ukrainian OPEN
Гребінь-Крушельницька, Н. Ю. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: мотивація, цінності, спрямованість, професійна самореалізація, акмеологічний підхід. | 159:129:351.745.5 [УДК 378.147]

Стаття присвячена взаємозв’язку акмеологічного та аксіологічного підходів до проблеми формування мотиваційно-ціннісної спрямованості курсантів вищих навчальних закладів МВС України на професійну самореалізацію в правоохоронній діяльності. Розкрито особливості акмеологічної та аксіологічної складової розвитку мотиваційно-ціннісної спрямованості майбутніх працівників органів внутрішніх справ. Визначено механізми формування мотиваційно-ціннісної спрямованості майбутніх правоохоронців на професійну самореалізацію: цілі, мотиви, цінності, спрямованість, потреби, установки, ідеали. Доведено, що реалізація мотивів, цінностей, світоглядних норм сприятиме досягненню курсантами “акме”-вершини та професійній самореалізації в майбутній діяльності.
Share - Bookmark