ВИМОГИ ДО ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Article Ukrainian OPEN
МЕДВІДЬ, В.Ю. (2014)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: економічний розвиток регіону; ефективність економічного регулювання регіонального розвитку; | 332.15

Визначено основні вимоги до забезпечення ефективності економічного регулювання розвиткурегіонів на основі встановлення стандартизованого порядку розробки відповідних документів (стратегій,прогнозів, стратегічних планів, програм, та оперативних планів). Встановлено особливості технологіїрозробки кожного з названих документів. Зроблено спробу узгодження основних цілей економічного ісоціального розвитку регіонів з їх пріоритетними напрямами та завданнями. Встановлено, що відповіднеузгодження цілей та завдань економічного та соціального розвитку регіонів буде сприяти більш ефективномувикористанню наявного потенціалу регіону та відповідно забезпечувати ефективність економічногорегулювання регіонального розвитку.
Share - Bookmark