ПРИНЦИПИ ВІДБОРУ ЗМІСТУ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Article Ukrainian OPEN
Захарчук, Н. В. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: зміст освіти, організація навчання, принципи добору змісту освіти, фундаменталізація, фундаменталізація змісту освіти. | УДК 378.141 (045)

Стаття розглядає одну з важливих проблем сучасності у сфері теорії навчання – проблему добору змісту освіти як у загальноосвітній школі, так й у вищих навчальних закладах. Автор аналізує окреслену проблему з огляду на сучасний процес фундаменталізації змісту освіти. Метою статті є запропонувати відповідні принципи систематизації та добору змісту освіти, дотримання яких забезпечать оптимальну організацію та проведення навчальної роботи в умовах фундаменталізаційних процесів. Відповідно до мети рекомендовано принципи відбору змісту освіти, до яких автор відносить орієнтацію змісту освіти на функціональне використання одержаних знань (профільне/ професійне спрямування знань, їх практична значущість); здійснення добору змісту освіти зважаючи на фундаментальний характер знання (можливість здобувати нове знання на основі вже отриманого); сучасний характер знання, що відповідає вимогам суспільства, відображає існуючий стан речей; та орієнтацію змісту освіти на формування особистісних цінностей учнів і студентів.
Share - Bookmark