ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Article Ukrainian OPEN
Прудка, Л. М. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: самовизначення, самовдосконалення, професійна спрямованість, навчально-виховний процес, професійна підготовка, продуктивні знання. | УДК 378.21(045)

У статті теоретично обґрунтовано та представлено аналіз форм та методів навчально-виховного процесу щодо ефективної підготовки майбутніх практичних психологів у вищих навчальних закладах освіти з метою формування у них продуктивних знань, інтегративних умінь та практичних навичків.
Share - Bookmark