АНТИКРИЗОВА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА: ДОСВІД АСЕАН

Article Ukrainian OPEN
ЛИТВИНЕНКО, В.М.; Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: інтеграція; АСЕАН; глобальна криза; інвестиції; антикризова політика; | 339.924

В статті досліджено стан інвестиційного середовища азійського регіону в умовах пермане-нтної глобальної кризи. Розкрито механізми протидії кризовим явищам з боку країн-членів АСЕАН. Проаналі-зовано досвід АСЕАН у розробці та реалізації антикризової політики через подальшу регіональну інтеграцію.
Share - Bookmark