СТРУКТУРА ВИТРАТ У ТАРИФАХ НА ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ У ВНУТРІШНЬОМУ СПОЛУЧЕННІ

Article Ukrainian OPEN
Шерепа, К.М. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: витрати; тарифи; пасажирські перевезення; расходы; тарифы; пассажирские перевозки; charges; tariffs; passenger transportations

 В статті досліджена структура витрат у тарифах на пасажирські перевезення у внутрішньому сполученні.  В статье исследована структура затрат у тарифах на пассажирские перевозки во внутреннем сообщении.  In the article the structure of costs in tariffs for passenger transportation in domestic traffic.
Share - Bookmark