Аналіз кольорових оптичних ілюзій за допомогою іррадіаційного поля

Article OPEN
Бессарабова (Bessarabova E.), О. В.; Севастопольський національний технічний університет, Україна (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: Оптичні ілюзії; іррадіаційне поле; фізіологічна оптика; довжина хвилі; яскравість; коефіцієнт дифузного відбиття. | 658.512.2. | Optical illusion; irradiational fields; physiological optics; wavelength; brightness; diffuse reflection coefficient. | 658.512.2 | Оптические иллюзии; иррадиационное поле; физиологическая оптика; длина волны; яркость; коэффициент диффузного отражения.

У роботі за допомогою принципів побудови іррадіаціних полів розглядаються питання впливу кольору (довжини хвилі) та яскравості сприймаємого об’єкта на оптичні ілюзії які він здатен викликати у сприймаючої людини. In using the principles of irradiational fields considered the impact of color (wavelength) and the perceived brightness of the object on the optical illusion that it is able to cause the receiving person. В работе с помощью принципов построения иррадиационных полей рассматриваются вопросы влияния цвета (длины волны) и яркости воспринимаемого объекта на оптические иллюзии, которые способен он вызывать у воспринимающего человека.
Share - Bookmark