ПОСТАТЬ ІНВЕСТОРА НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Article Ukrainian OPEN
Розинка, О.О.; Національний авіаційний університет (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 336.76

Розглядається інвестор як основний суб’єкт фондового ринку. Виокремлено ознаки, що розкривають зміст його господарської функції. Дано класифікацію інвесторів за найбільш суттєвими характеристиками.
Share - Bookmark