ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМІ ЯКОСТІ КОМПАНІЙ

Article Ukrainian OPEN
Дяченко, О. О. ; Пристайко, О.П. (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 65.012.32.018 (045)

В статті дослідженні питання якості в умовах глобалізації ринку, що є актуальним для всіх країн і організацій, тому що тільки продукція високої якості може бути конкурентоспроможною. Швидкість, з якою відбуваються зміни у світі, їхня неймовірна складність і тісний взаємозв`язок з усіма сферами життя людини, - обумовлює необхідність постійного пошуку нових, більш ефективних і таких що відповідають вимогам сьогоднішнього дня теорій, методів і інструментів підвищення якості продукції та послуг.
Share - Bookmark