УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ «ШІСТЬ СИГМ»

Article Ukrainian OPEN
Кучерук, Г.Ю. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: якість, транспорт, послуга, концепція. качество, транспорт, услуга, концепция. quality, transport, service, the concept.

 Стаття присвячена питанню підвищення якості транспортних послуг за рахунок впровадження нової концепції «6g».  Статья посвящена вопросу повышения качества транспортных услуг потеем внедрения новой концепции «6g».  Аrticle is devoted to a question of improvement of quality of transport services is sweated introductions of the new concept «6g».
Share - Bookmark