УКРАЇНА ТА СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ КОНСОЛІДАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Article Ukrainian OPEN
Лотоцька, С.В. (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 336. 71 (477) (045) [УДК 339.722]

В статті досліджені основні тенденції випереджаючих темпів розвитку фінансової глобалізації у порівнянні з іншими видами економічної глобалізації та визначені економічні важелі, як інструменти, що забезпечують ефективне входження українських банків у сферу міжнародного конкурентного середовища.
Share - Bookmark