ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Article Ukrainian OPEN
Олешко, Т.І. ; Олешко, І.О. (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 656.025.6 (045)

Розглядається один із методів моделювання складних економічних систем – метод монотонних ланцюжків, який дозволяє зменшити кількість обчислень при моделюванні роботи економічної системи порівняно з іншими методами
Share - Bookmark