ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ АВІАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Article Ukrainian OPEN
Солопенко, Т.Р.; Київський славістичний університет (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 656.656.053.13.

В статті  порушуються  питання  економічного обґрунтування управлінських рішень, пов’язаних з міжнародним  маркетинговим менеджментом  авіаційного підприємства, розглядається метод оцінки економічної ефективності механізму прийняття  управлінських  рішень,  використовуючи  економіко-математичне моделювання  для  побудови  оптимізаційних  моделей  і  їх  реалізація   автоматизованою системою  управління   "Міжнародний маркетинг авіаційного підприємства » на базі  автоматизованої системи управління (АСУ) авіаційним підприємством .
Share - Bookmark