ПІДВІЩЕННЯ ЕФЕКТІВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРІЄМСТВАХ ТРАНСПОРТОЇ ГАЛУЗІ

Article Ukrainian OPEN
Постановський, І.А. (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 330.322.05 [УДК]

Низька конкурентноздатність підприємств транспортної галузі і невисокі темпи розвитку підприємств цієї галузі за останні роки є найважливішими передумовами вдосконалення управління інвестиційною діяльністю на транспортних підприємствах України.
Share - Bookmark