КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ

Article Ukrainian OPEN
Письменна, М.С.; Кіровоградський національний технічний університет (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 336.71

У статті досліджено основи побудови внутрішнього аудиту в комерційних банках та дію принципів, як концептуальних засад його функціонування.. Внесені пропозиції щодо поглиблення принципів побудови  внутрішнього аудиту.
Share - Bookmark