ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У АВІАЦІЙНУ ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ

Article Ukrainian OPEN
Дяченко, Т.О. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: інвестиції; авіапідприємства; фінансово-економічна криза; инвестиции; авиапредприятия; финансово экономический кризис; enterprises; air industry; investment; financial-economical crisis

 Стаття висвітлює питання залучення інвестицій у розвиток авіапідприємств в умовах фінансово-економічної кризи.  Статья рассматривает вопросы привлечения инвестиций в развитие авиапредприятий в условиях финансово-экономического кризиса.  The article considers investment in air industry enterprises development attraction issues in financial-economical crisis conditions.
Share - Bookmark