HUMANISTIC STRATEGY OF FREEDOM IN THE AGE OF GLOBALIZATION

Article Ukrainian OPEN
Фоменко, A.M. (2010)
  • Publisher: Національний авіаційний університет

 At the present juncture of society, when reached a new level of human relationship in various fields of manufacturing, politics and newly established institutions actualized the need for further study of the phenomenon of freedom.  На современном переломном этапе развития общества, когда нового уровня достигли человеческие отношения в различных сферах производства, политике и вновь институтах, чрезвычайно актуализируется потребность в дальнейшем исследовании феномена свободы.  На сучасному переломному етапі розвитку суспільства, коли нового рівня досягли людські відношення в різних сферах виробництва, політиці та новоутворених інституціях, надзвичайно актуалізується потреба в подальшому дослідженні феномену свободи. Особливого значення це питання набуває в умовах глобалізації. Адже саме глобальні економічні, політичні, демографічні, соціальні, національні проблеми, які з новою силою проявляються на початку третього тисячоліття, змушують до переосмислення традиційних ціннісних понять та світоглядно-філософських парадигм.
Share - Bookmark