ПРО ПРОБЛЕМУ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ БЕЗПЕЧНІЙ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У НОВИХ УМОВАХ

Article Ukrainian OPEN
Гвоздій, С. П. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: багаторівневий практичний тренінг, безпека, змагальні тренування, нормативні дисципліни, семінар-тренінг. | УДК 378.147

У статті висвітлюється проблема підготовки сучасних фахівців до питань безпеки у нових нормативно-правових умовах. Обґрунтовані необхідність та обов’язковість дисциплін з безпеки життєдіяльності у підготовці майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах. Проаналізовано стан викладання питань з безпеки у вишах світу, у яких питанням безпечної життєдіяльності приділяється значна увага. Підготовка в означених вишах щодо безпечної життєдіяльності у повсякденні, під час виробничої діяльності, під час надзвичайних ситуацій ведеться поступово. Запропоновані шляхи актуалізації та популяризації дисциплін з безпеки у вищих навчальних закладах України через семінар-тренінг із змагально-тренувальним підходом та багаторівневий практичний тренінг. Доведено ефективність використаних тренінгів. Акцентовано на необхідності зміни підходів до викладання дисциплін з безпеки на інноваційні, інтерактивні, максимально наближені до вимог сучасності та потреб суспільства.
Share - Bookmark