ФОРМИ ПРОЯВУ ГЛОБАЛЬНИХ ФІНАНСОВИХ ДИСБАЛАНСІВ В ПРОЦЕСІ ЕВОЛЮЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Article Ukrainian OPEN
ПЕТРЕНКО, О.О.; Національний авіаційний університет (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: фінансова глобалізація; фінансові дисбаланси; фінансові ризики; періодизація фінансової глобалізації; світові валютні системи; | 336.049.3

У статті проаналізовано еволюцію фінансової глобалізації через призму генезизу та розвитку глобальних фінансових дисбалансів та їх ролі у генеруванні кожного наступного циклу розвитку. Саме розгляд глобальних фінансових дисбалансів у зв’язці з категоріями «глобальний фінансовий ризик», «глобальна фінансова криза» та їх кореляція з катоегорією «фінансова глобалізація» дазволив дійти висногвку про те, що виникнення фінансових дисбалансів спричиняло перехід фінансової глобалізації до нового етапу, а суперечність фінансових дисбалансів уповільнювала її розвиток. І оскільки наразі гостро постають питання глобальних інституційних проблем, що спрямовані на покращення соціальних умов зміни науково-практичної парадигми економічного розвитку, в даному конкретно-історичному вимірі шляхом еволюції неоліберального капіталізму, то врахування результатів даного дослідження допоможе при проведенні політики інституційного перетворення регулювання як на глобальному, так і на макро- і мікро-рівнях.
Share - Bookmark