ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Article Ukrainian OPEN
Горбачова, О.М.; Національний авіаційний університет України ; Лахай, Л.В.; Національний авіаційний університет України (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 657.212(045)

У статті розглянуто теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми вдосконалення розрахунків з дебіторами. Визначено основні види оцінювання дебіторської заборгованості, розроблено комплексну методику розрахунку резерву під дебіторську заборгованість, що містить аналітичну і математичну моделі. Запропоновано оптимізаційну форму бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості.
Share - Bookmark