КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Article Ukrainian OPEN
Демінський, С. А. ; Родченко, В. В. (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 65.01 (074.8)

Визначаються концептуальні засади формування стратегії страхової компанії з врахуванням особливостей притаманних страховому бізнесу. При цьому, формування стратегії розглядається як розробка взаємоузгодженого комплексу дій у ключових бізнес-процесах страхової компанії, підпорядкованого місії та довгостроковим цілям страхової установи.
Share - Bookmark