НОВІТНІ РЕАЛІЇЇ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Article Ukrainian OPEN
ТІПАНОВ, В.В.; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: світова (глобальна) економіка; глобалізація; міжнародний розподіл праці; світова фінансово-економічна криза; глобальні ризики; відкрита економіка; | 339.9

В статті розглянуті питання щодо розвитку глобальної економіки у «докризовому», «кризовому» та «посткризовому» періодах. Виявлені характерні риси світової економіки кінця ХХ – початку ХХІ ст., визначені чинники, які у короткостроковій та середньостроковій перспективі найймовірніше можуть вплинути на динаміку її розвитку.
Share - Bookmark