ВЗАЄМОЗВЯЗОК СТРАТЕГІЧНОГО ТА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЄЮ

Article Ukrainian OPEN
Новак, В.О.; Національний Авіаційний Університет ; Симоненко, Ю.Г.; Національний Авіаційний Університет ; Данілова, Е.І.; Національний Авіаційний Університет (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 339.9.033.15

В даній статті розглянуто проблему побудови системи управління компанією в оптимальному взаємозв'язку підсистем стратегічного і оперативного управління. На основі виконаного аналізу, зроблено висновок, що для успішного функціонування компанія повинна оптимально розподіляти зусилля, як на оперативне, так і на стратегічне управління. Схилення  тільки в один бік призводить до краху компанії.
Share - Bookmark