УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД, ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Article Ukrainian OPEN
Тимрієнко, І.Ю.; Вінницький фінансово-економічний університет (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 658.562 [УДК657.471.1]

Динамічна зміна правил ведення бізнесу, обумовлена насиченням ринку товарами і послугами, неухильно призводить до загострення конкуренції між виробниками. Засобом отримання конкурентних переваг є якість виготовляємої продукції. Забезпечення високої якості продукції вимагає організації системи управління якістю, а засобом підтримки і впровадження  такої системи виступає облік  витрат, пов'язаних з якістю.
Share - Bookmark