ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Article Ukrainian OPEN
Ареф’єва, О.В.; Національний авіаційний університет України, м.Київ (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 330.14 [УДК 330.31]

Дана стаття присвячена вивченню та узагальненню існуючих точок зору щодо сутності управління відтворенням основних засобів на підприємствах України. Запропоновано акцентувати увагу на вивченні особливостей управління відтворенням основних засобів з позицій досягнення поточних та стратегічних цілей господарювання підприємства.
Share - Bookmark