«АРАБСЬКА ВЕСНА»: ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГЕОПОЛІТИЧНОГО ПРОСТОРУ БЛИЗЬКОГО СХОДУ ТА ПІВНІЧНОЇ АФРИКИ

Article Ukrainian OPEN
ЗАЯНЧКОВСЬКИЙ, В.Є.; Дипломатична академія України при МЗС України (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: глобалізація; арабський світ; арабська весна; регіоналізація; інтеграція; інтеграційні об’єднання; виклики; загрози; розвиток; ресурси; Близький Схід; Північна Африка; близькосхідне врегулювання; | 32(477) [930.85(53)]

У статті зроблено спробу проаналізувати перспективи трансформації геополітичного про-стору Близького Сходу та Північної Африки під впливом подій «арабської весни». Приділено увагу глибиннимпричинам та результатам впливу «арабської весни» на регіональний баланс сил, впливу глобалізаційних проце-сів на ситуацію в регіоні, його участі у процесі регіоналізації, існуючим інтеграційним об’єднанням арабськогосвіту, об’єктивним передумовам, що сприяють поглибленню інтеграції, новим інтеграційним ініціативам,розглянуто структурні проблеми регіональної системи міжнародних відносин. Наведені думки українськихполітиків, дослідників, дипломатів щодо наслідків «арабської весни». Автор доходить висновку, що одним зважливих наслідків «арабської весни» має стати сплеск інтеграційних процесів в регіоні БСПА та поглибленняпроцесів регіоналізації.
Share - Bookmark