ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Article Ukrainian OPEN
Міщенко, М.І. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет

 Досліджуються якісні і кількісні параметри факторів, що впливають на стан залізничної інфраструктури з метою прогнозування зносу об’єктів інфраструктури та раціонального планування їх відтворення з урахуванням джерел фінансування. Исследуются качественные и количественные параметры факторов, влияющих на состояние железнодорожной инфраструктуры с целью прогнозирования износа объектов инфраструктуры и рационального планирования их воспроизводства с учетом источников финансирования.They Are Researched qualitative and quantitative parameters factor, influencing upon condition of the railway infrastructure for the reason forecastings of the wear-out object infrastructures and rational planning their reproduction with provision for the sources of the financing.
Share - Bookmark