КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНОМУ МАРКЕТИНГУ

Article Ukrainian OPEN
Бондар, В.П. ; Гаврилко, Т.О. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: комунікаційні інструменти, інтегровані маркетингові комунікації, маркетингові комунікаційні стратегії. коммуникационные инструменты, интегрированные маркетинговые коммуникации, маркетинговые коммуникационные стратегии. communicational instruments, intergr

 Досліджені особливості сучасних маркетингових комунікацій, умов і чинників, що впливають на формування інтегрованих маркетингових комунікацій і стратегій.  Исследованы особенности современных маркетинговых коммуникаций, условий и факторов, влияющих на формирование интегрированных маркетинговых коммуникаций и стратегий.  Peculiarities of modern marketing communications, terms and factors, affecting forming of intergrated marketing communications and strategies, were studied.
Share - Bookmark