КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Article Ukrainian OPEN
САВЧЕНКО, І.А.; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: конкурентна політика; державне регулювання; ринкові інститути; міжнародна торгівля; валовий національний доход; умови для ведення бізнесу; | 339.9.012

Ідентифіковано критерії ефективності конкурентної політики в умовах глобалізації. Визна-чено позиціонування країн за рівнем розвитку ринку, інституційної складової, ступеня залученості до міжна-родної торгівлі, обсягом валового національного доходу на душу населення та створенням умов для веденнябізнесу.
Share - Bookmark