ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ЦИФРОВОГО РОЗРИВУ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Article Ukrainian OPEN
Данильченко, Л.С.; Тернопільський національний економічний університет (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 339.926

У статті розглянуто основні теорії, що пояснюють особливості формування постіндустріального (інформаційного) суспільства ХХІ століття, виокремлено його позитивні та негативні наслідки. Досліджено економічні передумови виникнення міжнародного цифрового розриву як одного з негативних аспектів формування глобального інформаційного суспільства, обґрунтовано його глибинну природу та необхідність комплексного підходу до його подолання.
Share - Bookmark