ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ НА АВІАЦІЙНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ

Article Ukrainian OPEN
Потапенко, С.О. (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК У9(4Укр)375

У доповіді висвітлено сучасний стан систем взаєморозрахунків на авіаційному транспорті, обґрунтована актуальність створення національної системи взаєморозрахунків для забезпечення конкурентоспроможності усіх вітчизняних авіакомпаній та агентств на внутрішньому ринку України та переходу до міжнародних стандартів.
Share - Bookmark