МЕТОДОЛОГІЯ ІНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ УПРАВЛІННЯ

Article Ukrainian OPEN
Белятинський, А.О. ; Аль-Маайя, Ахмад Халіф (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: технологія перевезень; система управління; технология перевозок; система управления; technology traffic control system

 Приведена методологія інтероперабельності регіональної мережі управління.  Приведена методология интероперабельности региональной сети управления.  Shows the methodology of interoperability of the regional network management.
Share - Bookmark