ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА КРАЇН ЄС І УКРАЇНИ ЩОДО ПРИМУСОВОГО ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

Article Ukrainian OPEN
КОЗЛОВА, Т.В. ; БАЛИЦЬКА, М.Е. (2014)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: законодавство; земельна ділянка; право власності; примусове відчуження; суспільна необхідність; суспільна потреба; | 332.22 (045) [349.41]

Стаття присвячена аналізу законодавства щодо примусового відчуження земель в країнахЄС і Україні. Визначені основні спільні особливості законодавства країн єс щодо примусового відчуження.Проведено порівняння цілей примусового відчуження в ЄС та Україні, визначені спільні та відмінні потреби.Проаналізовані проблеми, які можуть виникнути при неналежному відчуженні земельних ділянок. Проведенопорівняльний аналіз процедури відчуження земельних ділянок в Україні та країнах ЄС.
Share - Bookmark