СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЙОГО РОЗВИТКУ

Article Ukrainian OPEN
АНТИПЕНКО, Є.Ю.; Запорізька державна інженерна академія (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: управління ланцюгами поставок; потенціал підприємства; стратегія; розвиток; системний підхід; інноваційний потенціал; | 658.5:69.003 [658.7]

У статті досліджено теоретичну сутність та концептуальні складові процесів управлінняланцюгами поставок підприємства. Розглянуто основні складові стратегії розвитку та стратегічного потен-ціалу підприємства, що визначають його потенційні можливості. Визначено основні чинники ендогенного таекзогенного впливу на стан системи управління ланцюгами поставок підприємства. Проаналізована ефектив-ність системи управління ланцюгами поставок у розрізі можливого співвідношення стратегічного та ресурс-ного потенціалу підприємства. Визначено можливі напрямки усунення негативного впливу визначених чинниківна стан системи управління ланцюгами поставок підприємства.
Share - Bookmark