СТАН ТА НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Article Ukrainian OPEN
ДИСКІНА, А.А. ; ЛИЧАК, В.Ю. (2014)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: інвестиції; інвестиційна діяльність; фінансові ресурси; конкурентоспроможність; регіон; | 658.152(477.74)

В статті проаналізовано сучасний стан інвестиційної діяльності підприємств Одеськоїобласті, досліджено проблеми, які існують в даній сфері та описано шляхи активізації інвестиційноїдіяльності підприємств в Одеській області.
Share - Bookmark