МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ЦІННОСТІ АВІАКОМПАНІЇ

Article Ukrainian OPEN
Антощишина, Н.І. ; Григорак, М.Ю. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: авіакомпанія (АК); цінність; базова цінність; додаткова цінність; інтегрована цінність авіакомпанії; бізнес-процеси; показник економічної доданої цінності; економіко-математична модель; авиакомпания (АК); ценность; базовая ценность;

 Стаття присвячена опису структурної схеми механізму управління бізнес-процесами АК для підвищення її інтегрованої цінності. Запропоновано економіко - математичну модель формування інтегрованої цінності авіакомпанії.  Статья посвящена описанию структурной схемы механизма управления бизнес-процессами АК для повышения ее интегрированной ценности. Предложено экономико - математическую модель формирования интегрированной ценности авиакомпании.  The article is devoted description of flow diagram of mechanism of management biznes-procesami of AK for the increase of it computer-integrated value. It is offered ekonomiko - mathematical model of forming of computer-integrated value of airline.
Share - Bookmark