ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО КЛАСТЕРУ У КАБЕЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Article Ukrainian OPEN
Смоляр, Л.Г.; Національний технічний університет України “КПІ” ; Пічугіна, М.А.; Національний технічний університет України “КПІ” (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 332.025.1

У статті проаналізовані можливість використання кластеризації як шляху підвищення конкурентоспроможності підприємств кабельної промисловості та чинники впливу на створення інноваційного кластеру; представлені рекомендації щодо формування структури кластеру.
Share - Bookmark