НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ МЕРЕЖЕВОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Article Ukrainian OPEN
СОПІЛКО, І.М.; Національний авіаційний університет (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: мережеве суспільство; інформаційне суспільство; інформаційно-правова концепція; державна інформаційна політика; інформаційне право; інформаційна безпека; систематизація інформаційного законодавства; | 316.774 [141.7]

У статті досліджуються передумови інформаційно-правової концепції мережевого суспіль-ства, визначаються основні її елементи.
Share - Bookmark