УПРАВЛІННЯ НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Article Ukrainian OPEN
Зянько, В.В.; Вінницький національний технічний університет ; Наконечна, Т.О.; Вінницький національний технічний університет (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 65.016.8

У статті розкрито сутність поняття «неплатоспроможність». Здійснено класифікацію видів неплатоспроможності залежно від впливу фактору часу із зазначенням залежності імовірності задоволення вимог кредиторів від наявних ознак неплатоспроможності. Охарактеризовано принципи управління неплатоспроможністю підприємств.
Share - Bookmark