ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ ЕФЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ

Article Ukrainian OPEN
МОЙСЕЙ, В.І.; Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: міграційний потенціал; міжнародний ринок праці; міжнародна міграція; трудові мігранти; | 339.9

В статті досліджено перспективи, які Україна отримує від включеності в міжнароднутрудову міграцію. Визначено мультиплікативний ефект від переказів мігрантів, які потрапляючи в Українустають автономними витратами. Доведено, що прямий негативний ефект від міграції висококваліфікованоїробочої сили є значно меншим ніж мультиплікативний ефект від надходжень переказів трудових мігрантів вУкраїну.
Share - Bookmark