ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Article Ukrainian OPEN
Давиденко, Г. В. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: вища інклюзивна освіта, дидактичні методи й прийоми, організація навчального процесу. | УДК 37.014.53

У статті узагальнено напрямки вдосконалення інклюзивного процесу у вищих навчальних закладах Європейського Союзу, висвітлено основні організаційні, методичні й дидактичні заходи та засоби, які дозволяють підвищити якість навчання студентів з інвалідністю. У роботі звертається увага на такі найважливіші дидактичні аспекти вищої інклюзивної освіти як: розподіл обов’язків між учасниками інклюзивного навчального процесу; технічне й дидактичне оснащення інклюзивного навчального процесу; специфіка вступних випробовувань, поточних та рубіжних контролів знань студентів-інвалідів. Встановлено, що з метою підвищення якості навчання студентів з інвалідністю у країнах Європейського Союзу впроваджують препарування під особливі потреби графіка навчання, проходження практик тощо; уводять індивідуальний план навчання (вільне відвідування, відвідування основних курсів, індивідуальне, дистанційне, змішане навчання); збільшують термін навчання; регулярно контролюють включеність студентів з інвалідністю у процес сприймання; проведення поточного, модульного й рубіжного контролю здійснюють у найоптимальнішій формі з урахуванням сенсорних та функціональних можливостей студента з інвалідністю: тести, усне опитування, письмове опитування, комп’ютерне діагностування тощо.
Share - Bookmark