ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ НОВОГО ПОКОЛІННЯ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Article Ukrainian OPEN
Добротвор, О. В. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: конкурентоздатність, методологія, модернізація, стандарт вищої освіти, стандартизація, якість вищої освіти. | 371(4) [УДК 377]

Проаналізовано шляхи оновлення сучасної вищої освіти відповідно до потреб суспільства, розглянуто приклади світової практики стандартизації, а також шляхи гармонізації та узгодження національних освітніх стандартів з загальноєвропейськими та світовими. На основі аналізу, порівняння та систематизації зазначених у науковій літературі підходів до стандартизації, визначено універсальні принципи та методи, що розглядаються як гарантія ефективного професійного навчання сьогодні.
Share - Bookmark