ПОНЯТТЯ ТА ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Article Ukrainian OPEN
Нашинець-Наумова, А. Ю. (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 344.722.8

и досліджень, здійснених автором, щодо сутності та передумов виникнення корпоративного управління. Подаються висновки щодо виникнення і становлення корпоративної форми управління, яке відбувалося в рамках еволюції форм підприємницьких об'єднань. Розкриті риси корпоративного управління, які втілилися в акціонерному товаристві, як у вищій формі підприємницьких об'єднань.
Share - Bookmark