НАЗРІЛА ПОТРЕБА ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ ФІЗИЧНИМ І ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ

Article Ukrainian OPEN
Пастух, О.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: праця; оплата праці; труд; оплата труда; labour; payment of labour

 У статті проаналізовано пропозиції щодо підвищення оплати праці, на матеріалах звітності ДМА «Бориспіль» проведено розрахунки по найбільш цікавій пропозиції, зроблено відповідні висновки.  В статье проанализированы предложения о повышении оплаты труда, на материалах отчетности ГМА «Борисполь» произведено расчеты по наиболее интересному предложению, сделаны соответствующие выводы.  In the article analysed suggestion about the increase of payment of labour, on materials of accounting of airport "Borispol" is produced calculations on the most interesting suggestion, corresponding conclusions are done.
Share - Bookmark