МЕХАНІЗМ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Article Ukrainian OPEN
НЕКРАСОВА, Л.А. ; МОНІЧ, О.В. (2014)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: інновації; інвестиції; інноваційно-інвестиційна діяльність; стратегія інноваційно-інвестиційного розвитку; | 330.322 [334.716.001.76]

У статті розглянуті проблеми інвестування інноваційної діяльності підприємств України.Обґрунтовано необхідність розробки інноваційно-інвестиційної стратегії, що обумовлено тіснимфункціональним взаємозв'язком інноваційної та інвестиційної діяльності. Запропонований механізм розробкистратегії інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства.
Share - Bookmark