СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В ЄВРОПІ І УКРАЇНІ

Article Ukrainian OPEN
ЧЕРНИХ, В.В.; Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: транскордонне співробітництво; регіональна політика; інтеграція; інноваційний розвиток; | 339.9 + 332.142

У статті досліджено переваги транскордонного співробітництва у процесі інтеграціїкраїни у світове господарство. Проаналізовано основні передумови і тенденції транскордонного партнерства,його місце і роль в міжнародних економічних відносинах України.
Share - Bookmark