ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Article Ukrainian OPEN
АРЕФ’ЄВ, В.О.; Інститут економіки та менеджменту Національного авіаційного університету (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: фінансова стратегія; фінансова безпека; стратегічний фінансовий розвиток; чинники розвитку; | 658.15.001

В статті на підставі визначення сутності фінансової стратегії та її місця в системі фінан-сової безпеки підприємства проведено обґрунтування етапів процесу розробки фінансової стратегії, включаю-чи формування системи управлінських рішень, що забезпечують підготовку, оцінку і реалізацію програмистратегічного фінансового розвитку підприємства. Такий підхід забезпечить підтримання конкурентних пе-реваг в процесі досягнення стратегічних цілей його економічного розвитку.
Share - Bookmark