ВИЗНАЧЕННЯ КОМЕРЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Article Ukrainian OPEN
Кам'янська, О.В.,; Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ ; Чікіна, Олександра; Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 65.011

Визначено роль та розроблено комплексний механізм оцінки комерційного потенціалу для забезпечення ефективного процесу комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності підприємства. Запропоновано метод експертного оцінювання комерційного потенціалу ОІВ за такими складовими: науково-технічний потенціал; ринковий потенціал; ресурсний потенціал; економіко-соціальний потенціал.
Share - Bookmark